1

LR Proklamēšanas 101.gadadienas svinīgais sarīkojums Jersikā