Iepirkumi

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri visa iepirkumu dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”). Līvānu novada mājas lapā informācija netiek dublēta. Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882Meklēšana

Atrastie iepirkumi 497

1 ...22 23 24 25

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
18.04.2011 LND/2011/39 ERAF Autoruzraudzības veikšana projektam „PII „Rūķīši” filiāles „Pastariņi”(Avotu iela 2, Līvāni) rekonstrukcija” 02.05.2011
18.04.2011 LND 2011/40 ERAF Būvuzraudzība projektiem ““J. Graubiņa mūzikas skolas ēkas (Raiņa iela 4b, Līvāni) rekonstrukcija“ un PII „Rūķīši“ filiāles „Pastariņi“ ēkas (Avotu iela 2, Līvāni rekonstrukcija)“ 02.05.2011
18.04.2011 LND/2011/41 Autoruzraudzības veikšana projektam „Ēkas Stacijas ielā 2, Līvānos, rekonstrukcija” 02.05.2011
18.04.2011 LND 2011/42 Būvuzraudzības veikšana projektam “Ēkas stacijas ielā 2, Līvānos rekonstrukcija“ 02.05.2011
15.04.2011 LND 2011/30 ERAF Jelgavas, Krustpils, Sofijas, Kurzemes, Kr. Valdemāra, Kuldīgas, Strēlnieku ielas posma rekonstrukcija 20.05.2011
06.04.2011 LND/2011/29 ERAF Horizontālo apzīmējumu atjaunošana Līvānu pilsētas ielās 18.04.2011
05.04.2011 LND 2011/28 ERAF Būvuzraudzība projektam “Līvānu pilsētas tranzīta ielas posmu sakārtošana“ 18.04.2011
31.03.2011 LND 2011/26 ERAF Daudzdzīvokļu māju kvartālu labiekārtošanas darbi 05.05.2011
30.03.2011 LND/2011/27 ERAF Autoruzraudzības veikšana tehniskajam projektam „Līvānu pilsētas Rīgas tranzīta ielas posmu gājēju ietvju un veloceliņa izbūve un brauktuves nomaļu rekonstrukcija” 11.04.2011
24.03.2011 LND/2011/25 Poligrāfijas pakalpojumi Līvānu novada domei 2011. gadā 04.04.2011
22.03.2011 LND/2011/24 Līvānu novada autoceļu un ielu greiderēšanas un kopšanas darbi 2011. gadā. 04.04.2011
22.03.2011 LND/2011/24 Līvānu novada autoceļu un ielu greiderēšanas un kopšanas darbi 2011. gadā. 04.04.2011
15.03.2011 LND 2011/23 ERAF Papildus būvdarbu veikšana Līvānu novada Centrālās bibliotēkas ēkā Rīgas ielā 136, Līvānos 28.03.2011
11.03.2011 LAIP 2011/02 Degvielas iegāde SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 2011-2012 gadam 12.04.2011
09.03.2011 LND 2011/22 ESF Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrāde 21.03.2011
07.03.2011 LND 2011/21 ESF Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrāde 18.03.2011
03.03.2011 LIP 2011/01 KF Līvānu ūdenssaimniecības attīstība, II kārta-projektēšana un būvdarbi 06.04.2011
28.02.2011 LND 2011/19 ERAF PII "Rūķīši" filiāles "Pastariņi" ēkas ( Avotu ielā 2, Līvāni ) rekonstrukcija 04.04.2011
28.02.2011 LND 2011/20 ERAF J. Graubiņa Līvānu mūzikas skolas ēkas ( Raiņa iela 4b, Līvāni ) rekonstrukcija 04.04.2011
25.02.2011 LND 2011/18 ERAF Līvānu slimnīcas ēkas Zaļā ielā 44, Līvānos rekonstrukcija 01.04.2011