Iepirkumi

Iepirkumi

Iepirkumi

Meklēšana

Atrastie iepirkumi 488

1 ...22 23 24 25

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
20.04.2011 LND 2011/45 ERAF „Būvuzraudzības veikšana projektam “Līvānu slimnīcas ēkas Zaļā ielā 44, Līvānos rekonstrukcija“ 03.05.2011 Aktīvs
20.04.2011 LND 2011/46 ERAF Būvuzraudzība projektiem “Lāčplēša ielas rekonstrukcija Līvānos“ un „Daugavpils ielas rekonstrukcija posmā no Līvānu novada kultūras centra līdz Kurzemes ielai, Līvānos “ 03.05.2011 Aktīvs
20.04.2011 LND 2011/47 ERAF Būvuzraudzības veikšana Līvānu pilsētas daudzzīvokļu māju iekšpagalmu un piebraucamo ceļu rekonstrukcijas darbiem 03.05.2011 Aktīvs
18.04.2011 LND/2011/31 ERAF Autoruzraudzības veikšana projektam „Daugavpils ielas rekonstrukcija posmā no Līvānu novada kultūras centra līdz Kurzemes ielai, Līvānos.” 02.05.2011
18.04.2011 LND/2011/32 ERAF Autoruzraudzības veikšana projektam „Lāčplēša ielas rekonstrukcija, Līvānos.” 02.05.2011
18.04.2011 LND 2011/33 ERAF Būvuzraudzība projektiem “Lāčplēša ielas rekonstrukcija Līvānos“ un „Daugavpils ielas rekonstrukcija posmā no Līvānu novada kultūras centra līdz Kurzemes ielai, Līvānos “ 02.05.2011
18.04.2011 LND/2011/34 ERAF Autoruzraudzības veikšana Līvānu pilsētas daudzzīvokļu māju iekšpagalmu un piebraucamo ceļu rekonstrukcijas darbiem 02.05.2011
18.04.2011 LND 2011/35 ERAF Būvuzraudzības veikšana Līvānu pilsētas daudzzīvokļu māju iekšpagalmu un piebraucamo ceļu rekonstrukcijas darbiem 02.05.2011
18.04.2011 LND/2011/36 ERAF Autoruzraudzības veikšana projektam „Līvānu slimnīcas ēkas Zaļā ielā 44, Līvānos rekonstrukcija” 02.05.2011
18.04.2011 LND 2011/37 ERAF Būvuzraudzības veikšana projektam “Līvānu slimnīcas ēkas Zaļā ielā 44, Līvānos rekonstrukcija“ 02.05.2011
18.04.2011 LND/2011/38 ERAF Autoruzraudzības veikšana projektam „J. Graubiņa Līvānu mūzikas skolas ēkas (Raiņa iela 4b, Līvāni) rekonstrukcija” 02.05.2011
18.04.2011 LND/2011/39 ERAF Autoruzraudzības veikšana projektam „PII „Rūķīši” filiāles „Pastariņi”(Avotu iela 2, Līvāni) rekonstrukcija” 02.05.2011
18.04.2011 LND 2011/40 ERAF Būvuzraudzība projektiem ““J. Graubiņa mūzikas skolas ēkas (Raiņa iela 4b, Līvāni) rekonstrukcija“ un PII „Rūķīši“ filiāles „Pastariņi“ ēkas (Avotu iela 2, Līvāni rekonstrukcija)“ 02.05.2011
18.04.2011 LND/2011/41 Autoruzraudzības veikšana projektam „Ēkas Stacijas ielā 2, Līvānos, rekonstrukcija” 02.05.2011
18.04.2011 LND 2011/42 Būvuzraudzības veikšana projektam “Ēkas stacijas ielā 2, Līvānos rekonstrukcija“ 02.05.2011
15.04.2011 LND 2011/30 ERAF Jelgavas, Krustpils, Sofijas, Kurzemes, Kr. Valdemāra, Kuldīgas, Strēlnieku ielas posma rekonstrukcija 20.05.2011
06.04.2011 LND/2011/29 ERAF Horizontālo apzīmējumu atjaunošana Līvānu pilsētas ielās 18.04.2011
05.04.2011 LND 2011/28 ERAF Būvuzraudzība projektam “Līvānu pilsētas tranzīta ielas posmu sakārtošana“ 18.04.2011
31.03.2011 LND 2011/26 ERAF Daudzdzīvokļu māju kvartālu labiekārtošanas darbi 05.05.2011
30.03.2011 LND/2011/27 ERAF Autoruzraudzības veikšana tehniskajam projektam „Līvānu pilsētas Rīgas tranzīta ielas posmu gājēju ietvju un veloceliņa izbūve un brauktuves nomaļu rekonstrukcija” 11.04.2011