Iepirkumi

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri visa iepirkumu dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”). Līvānu novada mājas lapā informācija netiek dublēta. Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882Meklēšana

Atrastie iepirkumi 497

1 ...22 23 24 25

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
19.05.2011 LS 2011/2 Kancelejas un biroja preču iegāde SIA „Līvānu slimnīca” 2011. un 2012. gadiem. 30.05.2011 Aktīvs
19.05.2011 LS 2011/1 Degvielas iegāde SIA „Līvānu slimnīca” 2011. gadam. 30.05.2011 Aktīvs
05.05.2011 LND/2011/54 Gaismas ķermeņu iegāde, piegāde un uzstādīšana Līvānu novada Centrālajai bibliotēkai, Rīgas ielā 136, Līvānos 16.05.2011 Aktīvs
03.05.2011 LND/2011/53 Malkas iegāde ar piegādi Rudzātu vidusskolai 2011. gadā 16.05.2011 Aktīvs
02.05.2011 LND 2011/52 Papildus darbu veikšana - ēkas trauksmes izziņošanas sistēmas uzstādīšana, Līvānu novada Centrālās bibliotēkas ēkai, Rīgas ielā 136, Līvānos 16.05.2011 Aktīvs
27.04.2011 LND/2011/50 Ūdens atdzelžošanas iekārtas iegāde, piegāde un uzstādīšana Jersikas pagasta komunālajai saimniecībai 10.05.2011 Aktīvs
21.04.2011 LND 2011/49 Degvielas iegāde Līvānu novada domei 2011. gadā 30.05.2011 Aktīvs
20.04.2011 LND 2011/43 Būvuzraudzības veikšana projektam “Ēkas stacijas ielā 2, Līvānos rekonstrukcija“ 03.05.2011
20.04.2011 LND 2011/44 ERAF Būvuzraudzība projektiem ““J. Graubiņa mūzikas skolas ēkas (Raiņa iela 4b, Līvāni) rekonstrukcija“ un PII „Rūķīši“ filiāles „Pastariņi“ ēkas (Avotu iela 2, Līvāni) rekonstrukcija“ 03.05.2011
20.04.2011 LND 2011/45 ERAF „Būvuzraudzības veikšana projektam “Līvānu slimnīcas ēkas Zaļā ielā 44, Līvānos rekonstrukcija“ 03.05.2011 Aktīvs
20.04.2011 LND 2011/46 ERAF Būvuzraudzība projektiem “Lāčplēša ielas rekonstrukcija Līvānos“ un „Daugavpils ielas rekonstrukcija posmā no Līvānu novada kultūras centra līdz Kurzemes ielai, Līvānos “ 03.05.2011 Aktīvs
20.04.2011 LND 2011/47 ERAF Būvuzraudzības veikšana Līvānu pilsētas daudzzīvokļu māju iekšpagalmu un piebraucamo ceļu rekonstrukcijas darbiem 03.05.2011 Aktīvs
18.04.2011 LND/2011/31 ERAF Autoruzraudzības veikšana projektam „Daugavpils ielas rekonstrukcija posmā no Līvānu novada kultūras centra līdz Kurzemes ielai, Līvānos.” 02.05.2011
18.04.2011 LND/2011/32 ERAF Autoruzraudzības veikšana projektam „Lāčplēša ielas rekonstrukcija, Līvānos.” 02.05.2011
18.04.2011 LND 2011/33 ERAF Būvuzraudzība projektiem “Lāčplēša ielas rekonstrukcija Līvānos“ un „Daugavpils ielas rekonstrukcija posmā no Līvānu novada kultūras centra līdz Kurzemes ielai, Līvānos “ 02.05.2011
18.04.2011 LND/2011/34 ERAF Autoruzraudzības veikšana Līvānu pilsētas daudzzīvokļu māju iekšpagalmu un piebraucamo ceļu rekonstrukcijas darbiem 02.05.2011
18.04.2011 LND 2011/35 ERAF Būvuzraudzības veikšana Līvānu pilsētas daudzzīvokļu māju iekšpagalmu un piebraucamo ceļu rekonstrukcijas darbiem 02.05.2011
18.04.2011 LND/2011/36 ERAF Autoruzraudzības veikšana projektam „Līvānu slimnīcas ēkas Zaļā ielā 44, Līvānos rekonstrukcija” 02.05.2011
18.04.2011 LND 2011/37 ERAF Būvuzraudzības veikšana projektam “Līvānu slimnīcas ēkas Zaļā ielā 44, Līvānos rekonstrukcija“ 02.05.2011
18.04.2011 LND/2011/38 ERAF Autoruzraudzības veikšana projektam „J. Graubiņa Līvānu mūzikas skolas ēkas (Raiņa iela 4b, Līvāni) rekonstrukcija” 02.05.2011