Iepirkumi

Meklēšana

Atrastie iepirkumi 469

1 ...21 22 23 24

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
30.03.2011 LND/2011/27 ERAF Autoruzraudzības veikšana tehniskajam projektam „Līvānu pilsētas Rīgas tranzīta ielas posmu gājēju ietvju un veloceliņa izbūve un brauktuves nomaļu rekonstrukcija” 11.04.2011
24.03.2011 LND/2011/25 Poligrāfijas pakalpojumi Līvānu novada domei 2011. gadā 04.04.2011
22.03.2011 LND/2011/24 Līvānu novada autoceļu un ielu greiderēšanas un kopšanas darbi 2011. gadā. 04.04.2011
22.03.2011 LND/2011/24 Līvānu novada autoceļu un ielu greiderēšanas un kopšanas darbi 2011. gadā. 04.04.2011
15.03.2011 LND 2011/23 ERAF Papildus būvdarbu veikšana Līvānu novada Centrālās bibliotēkas ēkā Rīgas ielā 136, Līvānos 28.03.2011
11.03.2011 LAIP 2011/02 Degvielas iegāde SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 2011-2012 gadam 12.04.2011
09.03.2011 LND 2011/22 ESF Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrāde 21.03.2011
07.03.2011 LND 2011/21 ESF Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrāde 18.03.2011
03.03.2011 LIP 2011/01 KF Līvānu ūdenssaimniecības attīstība, II kārta-projektēšana un būvdarbi 06.04.2011
28.02.2011 LND 2011/19 ERAF PII "Rūķīši" filiāles "Pastariņi" ēkas ( Avotu ielā 2, Līvāni ) rekonstrukcija 04.04.2011
28.02.2011 LND 2011/20 ERAF J. Graubiņa Līvānu mūzikas skolas ēkas ( Raiņa iela 4b, Līvāni ) rekonstrukcija 04.04.2011
25.02.2011 LND 2011/18 ERAF Līvānu slimnīcas ēkas Zaļā ielā 44, Līvānos rekonstrukcija 01.04.2011
21.02.2011 LND 2011/17 ESF Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012-2018. gadam izstrāde 04.03.2011
16.02.2011 LND 2011/13 ERAF Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartālu iekšpagalmu un piebraucamo ceļu papildus darbi Saules, Rīgas, Zaļās, Raiņa, Zemgales, Avotu ielu kvartālā, Raiņa, Rīgas, Biedrības, Zaļās ielu kvartālā un Rīgas, Kurzemes, Vecticībnieku, Daugavpils ielu kvartāl 21.03.2011
16.02.2011 LND 2011/14 ERAF Tehniskā projekta izstrāde autoostas uzgaidāmās zāles būvniecībai un sabiedriskās tualetes siltināšanai Dzelzceļa ielā 21b un Dzelzceļa ielā 21a, Līvānos un tā autoruzraudzība 28.02.2011
16.02.2011 LND 2011/15 ERAF Tehniskā projekta izstrāde pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” rekonstrukcijai Rīgas ielā 13, Līvāni, Līvānu novadā un tā autoruzraudzība 28.02.2011
16.02.2011 LND 2011/16 LSSP Tehniskā projekta izstrāde multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveidei Līvānos un tā autoruzraudzība 28.02.2011
15.02.2011 LND 2011/11 ERAF Daugavpils ielas rekonstrukcija posmā no Līvānu novada kultūras centra līdz Kurzemes ielai, Līvānos 21.03.2011
15.02.2011 LND 2011/12 ERAF Lāčplēša ielas rekonstrukcija, Līvānos 21.03.2011
04.02.2011 LND 2011/10 Tehnisko projektu izstrāde un to autoruzraudzība 15.02.2011