Iepirkumi

Meklēšana

Atrastie iepirkumi 472

1 ...21 22 23 24

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
27.04.2011 LND/2011/50 Ūdens atdzelžošanas iekārtas iegāde, piegāde un uzstādīšana Jersikas pagasta komunālajai saimniecībai 10.05.2011 Aktīvs
21.04.2011 LND 2011/49 Degvielas iegāde Līvānu novada domei 2011. gadā 30.05.2011 Aktīvs
20.04.2011 LND 2011/43 Būvuzraudzības veikšana projektam “Ēkas stacijas ielā 2, Līvānos rekonstrukcija“ 03.05.2011
20.04.2011 LND 2011/44 ERAF Būvuzraudzība projektiem ““J. Graubiņa mūzikas skolas ēkas (Raiņa iela 4b, Līvāni) rekonstrukcija“ un PII „Rūķīši“ filiāles „Pastariņi“ ēkas (Avotu iela 2, Līvāni) rekonstrukcija“ 03.05.2011
20.04.2011 LND 2011/45 ERAF „Būvuzraudzības veikšana projektam “Līvānu slimnīcas ēkas Zaļā ielā 44, Līvānos rekonstrukcija“ 03.05.2011 Aktīvs
20.04.2011 LND 2011/46 ERAF Būvuzraudzība projektiem “Lāčplēša ielas rekonstrukcija Līvānos“ un „Daugavpils ielas rekonstrukcija posmā no Līvānu novada kultūras centra līdz Kurzemes ielai, Līvānos “ 03.05.2011 Aktīvs
20.04.2011 LND 2011/47 ERAF Būvuzraudzības veikšana Līvānu pilsētas daudzzīvokļu māju iekšpagalmu un piebraucamo ceļu rekonstrukcijas darbiem 03.05.2011 Aktīvs
18.04.2011 LND/2011/31 ERAF Autoruzraudzības veikšana projektam „Daugavpils ielas rekonstrukcija posmā no Līvānu novada kultūras centra līdz Kurzemes ielai, Līvānos.” 02.05.2011
18.04.2011 LND/2011/32 ERAF Autoruzraudzības veikšana projektam „Lāčplēša ielas rekonstrukcija, Līvānos.” 02.05.2011
18.04.2011 LND 2011/33 ERAF Būvuzraudzība projektiem “Lāčplēša ielas rekonstrukcija Līvānos“ un „Daugavpils ielas rekonstrukcija posmā no Līvānu novada kultūras centra līdz Kurzemes ielai, Līvānos “ 02.05.2011
18.04.2011 LND/2011/34 ERAF Autoruzraudzības veikšana Līvānu pilsētas daudzzīvokļu māju iekšpagalmu un piebraucamo ceļu rekonstrukcijas darbiem 02.05.2011
18.04.2011 LND 2011/35 ERAF Būvuzraudzības veikšana Līvānu pilsētas daudzzīvokļu māju iekšpagalmu un piebraucamo ceļu rekonstrukcijas darbiem 02.05.2011
18.04.2011 LND/2011/36 ERAF Autoruzraudzības veikšana projektam „Līvānu slimnīcas ēkas Zaļā ielā 44, Līvānos rekonstrukcija” 02.05.2011
18.04.2011 LND 2011/37 ERAF Būvuzraudzības veikšana projektam “Līvānu slimnīcas ēkas Zaļā ielā 44, Līvānos rekonstrukcija“ 02.05.2011
18.04.2011 LND/2011/38 ERAF Autoruzraudzības veikšana projektam „J. Graubiņa Līvānu mūzikas skolas ēkas (Raiņa iela 4b, Līvāni) rekonstrukcija” 02.05.2011
18.04.2011 LND/2011/39 ERAF Autoruzraudzības veikšana projektam „PII „Rūķīši” filiāles „Pastariņi”(Avotu iela 2, Līvāni) rekonstrukcija” 02.05.2011
18.04.2011 LND 2011/40 ERAF Būvuzraudzība projektiem ““J. Graubiņa mūzikas skolas ēkas (Raiņa iela 4b, Līvāni) rekonstrukcija“ un PII „Rūķīši“ filiāles „Pastariņi“ ēkas (Avotu iela 2, Līvāni rekonstrukcija)“ 02.05.2011
18.04.2011 LND/2011/41 Autoruzraudzības veikšana projektam „Ēkas Stacijas ielā 2, Līvānos, rekonstrukcija” 02.05.2011
18.04.2011 LND 2011/42 Būvuzraudzības veikšana projektam “Ēkas stacijas ielā 2, Līvānos rekonstrukcija“ 02.05.2011
15.04.2011 LND 2011/30 ERAF Jelgavas, Krustpils, Sofijas, Kurzemes, Kr. Valdemāra, Kuldīgas, Strēlnieku ielas posma rekonstrukcija 20.05.2011