Iepirkumi

Iepirkumi

Iepirkumi

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri visa iepirkumu dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”). Līvānu novada mājas lapā informācija netiek dublēta. Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882Meklēšana

Atrastie iepirkumi 492

1...1920 21...25

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
05.06.2012 LND 2012/30 ERAF „Būvuzraudzības veikšana projektam „Jelgavas, Krustpils, Sofijas, Kurzemes, Kr. Valdemāra, Kuldīgas un Strēlnieku ielas, Līvānos rekonstrukcija”“ 18.06.2012 Tiek izskatīti pietiekumi
28.05.2012 LND 2012/27 “Līvānu 2.vidusskolas aktu zāles remontdarbu veikšana“ 08.06.2012
25.05.2012 LND 2012/26 ELFLA Pašvaldības ceļu rekonstrukcija 29.06.2012
25.05.2012 LND 2012/25 Rožupes pamatskolas katlu mājas renovācija un Jersikas pamatskolas katlu mājas būvniecība 29.06.2012
14.05.2012 LS 2012/1 Jauna universāla ekskavatora - iekrāvēja piegāde 02.07.2012 Tiek izskatīti pietiekumi
10.05.2012 LND 2012/24 Lietus kanalizācijas kolektora būvniecības darbi 22.05.2012
28.04.2012 LND 2012/23 ERAF Neatkarīga lokālā datortīkla infrastruktūras izveide Jaunsilavas pamatskolai 11.05.2012 Tiek izskatīti pietiekumi
12.04.2012 LND 2012/22 Ēkas rekonstrukcija multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra ( JIC ) izveidei Līvānos, Lāčplēša ielā 28, Līvānu novadā 18.05.2012
10.04.2012 LND 2012/21 ESF Degvielas iegāde ESF projekta „Uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrāde un īstenošana Līvānu novada bērniem un to ģimenēm” realizācijai 23.04.2012
29.03.2012 LND 2012/20 Remontdarbu veikšana domes ēkā Rīgas ielā 77, Līvānos 12.04.2012
23.03.2012 LND 2012/19 KPFI Būvuzraudzības veikšana projektam „Līvānu novada pašvaldības Rožupes, Jersikas un Jaunsilavas pamatskolu ēku renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus 03.04.2012
21.03.2012 LND 2012/18 Pašvaldības laikraksta "Līvānu vēstis” iespiešana un piegāde 2012. gadā 02.04.2012
08.03.2012 LND 2012/17 Līvānu novada autoceļu un ielu greiderēšanas un kopšanas darbi 2012. gadā 19.03.2012
07.03.2012 LND 2012/16 Līvānu novada autoceļu un ielu lietus ūdens novadīšanas ietaišu un grants segumu remonta darbi 2012. gadā 19.03.2012
07.03.2012 LND 2012/15 Līvānu novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2012. gadā 19.03.2012
05.03.2012 LND 2012/14 ESF Projekta vadības pakalpojumi 16.03.2012
22.02.2012 LND 2012/13 Arhīva mobilā aprīkojuma sistēmas iegāde 05.03.2012 Aktīvs
22.02.2012 MI-03/2012 SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība" automašīnu tehniskā apkope un remonts 09.03.2012 Aktīvs
22.02.2012 LND 2012/12 ERAF Jelgavas, Krustpils, Sofijas, Kurzemes, Kr. Valdemāra, Kuldīgas, Strēlnieku ielas posma rekonstrukcija 20.04.2012
21.02.2012 LAIP-02/2012 Celtniecības materiālu piegāde 2012-2013.gadā 26.03.2012 Aktīvs