Iepirkumi

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri visa iepirkumu dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”). Līvānu novada mājas lapā informācija netiek dublēta. Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882



Meklēšana

Atrastie iepirkumi 497

1 2 3 4 ...25

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
05.11.2018 LND 2018/26 Līvānu novada pagastu ceļu un ielu attīrīšana no sniega 2018./2019. gada ziemā 16.11.2018 Pabeigts
26.10.2018 LND 2018/25 Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā 06.11.2018 Pārtraukts
16.10.2018 LIP-2018/6 Papildus būvniecības darbu veikšana projektam- Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta 20.11.2018 Pārtraukts
04.10.2018 LND 2018/24 Pasažieru autobusa iegāde 31.10.2018 Pārtraukts
04.10.2018 LND 2018/23 Baznīcas ielas pārbūve 31.10.2018
14.09.2018 LND 2018/22 Apkures kokskaidu granulu iegāde ar piegādi 25.09.2018
11.09.2018 LND 2018/21 Pagasta ceļa pārbūve 03.10.2018
24.08.2018 LAIP-2018/5 Dīzeļdegvielas piegāde 09.09.2018 Pabeigts
08.08.2018 LS 2018/4 Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2018./2019.gada apkures sezonā 03.09.2018 Pabeigts
20.07.2018 MI-2018/4 Aukstā ūdens patēriņa mērītāju un radiomoduļu piegāde 03.08.2018 Pabeigts
18.06.2018 LND 2018/20 Mēbeļu piegāde Līvānu 1. vidusskolai 23.07.2018
04.06.2018 LS 2018/3 KF Siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana SIA “Līvānu siltums” katlu mājā 04.07.2018 Pabeigts
18.05.2018 LND 2018/19 Automašīnu iegāde 30.05.2018 Pabeigts
18.05.2018 LND 2018/17 Pārtikas produktu piegāde Līvānu novada pašvaldības iestādēm 18.06.2018
15.05.2018 LND 2018/18 Pilsētas robežzīmes ,,Līvāni” uz autoceļa P63, Līvānu novadā” izgatavošana un uzstādīšana 28.05.2018 Pabeigts
14.05.2018 LS 2018/2 Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana jauna ar šķeldu kurināma ūdenssildāmā katla ar jaudu 3,0 MW uzstādīšanas laikā SIA “Līvānu siltums” katlu mājā saskaņā ar tehnisko specifikāciju 25.05.2018 Pabeigts
02.05.2018 LND 2018/14 Elektroenerģijas iepirkums Līvānu novada pašvaldības vajadzībām 23.05.2018 Pabeigts
27.04.2018 LND 2018/16 Būvprojekta izstrāde un tā autoruzraudzība 10.05.2018
27.04.2018 LND 2018/15 Būvniecības ieceres dokumentācijas „Ēku un būvju nojaukšana Līvānu novada pašvaldības SIA „Līvānu siltums” teritorijas pielāgošanai jaunu uzņēmēju izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 10.05.2018
19.04.2018 LS 2018/1 KF Jauna ar šķeldu kurināma ūdenssildāmā katla ar jaudu 3,0 MW uzstādīšana, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un līguma noteikumiem. 21.05.2018 Pabeigts bez uzvarētājiem