Iepirkumi

Iepirkumi

Iepirkumi

Meklēšana

Atrastie iepirkumi 475

1...1819 20...24

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
05.06.2012 LND 2012/29 ERAF Autoostas uzgaidāmās zāles būvniecība un sabiedriskās tualetes siltināšana Dzelzceļa ielā 21b un Dzelzceļa ielā 21a, Līvānos, Līvānu novadā 04.07.2012
05.06.2012 LND 2012/28 ERAF Pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes "Rūķīši" ēkas rekonstrukcijas 1. kārta Rīgas ielā 13, Līvānos 04.07.2012
05.06.2012 LND 2012/31 "Līvānu 1.vidusskolas ēku telpu Rīgas ielā 101 un Zaļā ielā 43, Līvānos, remontdarbu veikšana" 18.06.2012 Pabeigts
05.06.2012 LND 2012/30 ERAF „Būvuzraudzības veikšana projektam „Jelgavas, Krustpils, Sofijas, Kurzemes, Kr. Valdemāra, Kuldīgas un Strēlnieku ielas, Līvānos rekonstrukcija”“ 18.06.2012 Tiek izskatīti pietiekumi
28.05.2012 LND 2012/27 “Līvānu 2.vidusskolas aktu zāles remontdarbu veikšana“ 08.06.2012
25.05.2012 LND 2012/26 ELFLA Pašvaldības ceļu rekonstrukcija 29.06.2012
25.05.2012 LND 2012/25 Rožupes pamatskolas katlu mājas renovācija un Jersikas pamatskolas katlu mājas būvniecība 29.06.2012
14.05.2012 LS 2012/1 Jauna universāla ekskavatora - iekrāvēja piegāde 02.07.2012 Tiek izskatīti pietiekumi
10.05.2012 LND 2012/24 Lietus kanalizācijas kolektora būvniecības darbi 22.05.2012
28.04.2012 LND 2012/23 ERAF Neatkarīga lokālā datortīkla infrastruktūras izveide Jaunsilavas pamatskolai 11.05.2012 Tiek izskatīti pietiekumi
12.04.2012 LND 2012/22 Ēkas rekonstrukcija multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra ( JIC ) izveidei Līvānos, Lāčplēša ielā 28, Līvānu novadā 18.05.2012
10.04.2012 LND 2012/21 ESF Degvielas iegāde ESF projekta „Uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrāde un īstenošana Līvānu novada bērniem un to ģimenēm” realizācijai 23.04.2012
29.03.2012 LND 2012/20 Remontdarbu veikšana domes ēkā Rīgas ielā 77, Līvānos 12.04.2012
23.03.2012 LND 2012/19 KPFI Būvuzraudzības veikšana projektam „Līvānu novada pašvaldības Rožupes, Jersikas un Jaunsilavas pamatskolu ēku renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus 03.04.2012
21.03.2012 LND 2012/18 Pašvaldības laikraksta "Līvānu vēstis” iespiešana un piegāde 2012. gadā 02.04.2012
08.03.2012 LND 2012/17 Līvānu novada autoceļu un ielu greiderēšanas un kopšanas darbi 2012. gadā 19.03.2012
07.03.2012 LND 2012/16 Līvānu novada autoceļu un ielu lietus ūdens novadīšanas ietaišu un grants segumu remonta darbi 2012. gadā 19.03.2012
07.03.2012 LND 2012/15 Līvānu novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2012. gadā 19.03.2012
05.03.2012 LND 2012/14 ESF Projekta vadības pakalpojumi 16.03.2012
22.02.2012 LND 2012/13 Arhīva mobilā aprīkojuma sistēmas iegāde 05.03.2012 Aktīvs