Iepirkumi

Meklēšana

Atrastie iepirkumi 482

1...1718 19...25

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
22.11.2012 LS 2012/3 Ultrasonogrāfijas iekārtas piegāde 02.01.2013
09.11.2012 LND 2012/58 Krēslu iegāde Līvānu 2.vidusskolas aktu zālei Rīgas ielā 113/117, Līvānos 22.11.2012
09.11.2012 LS 2012/2 Digitālās radioloģijas iekārtas uz kasešu bāzes ar attēlu iegūšanas platēm pilnam radiogrāfijas izmeklējumu apjomam iegāde ar piegādi 22.11.2012
06.11.2012 LND 2012/57 Līvānu novada pašvaldības datu glabāšanas un apstrādes risinājuma ar virtualizācijas tehnoloģiju izmantošanu iegāde 20.11.2012
01.11.2012 LND 2012/56 Pašvaldības ceļa Līvāni-Aizpurieši-Sila Sproģi-Daukstes - Silavas rekonstrukcija Turku pagastā, Līvānu novadā 12.11.2012
30.10.2012 LND 2012/55 ERAF Būvuzraudzības veikšana projektam „Autoostas uzgaidāmās zāles būvniecība un sabiedriskās tualetes siltināšana Dzelzceļa ielā 21b un Dzelzceļa ielā 21a, Līvānos, Līvānu novadā” 12.11.2012
26.10.2012 LND 2012/54 Būvuzraudzības veikšana projektiem „Ēkas rekonstrukcija multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Lāčplēša iela 28, Līvāni” un PII „Rūķīši” ēkas rekonstrukcija 1.kārta Rīgas ielā13,Līvānos" 06.11.2012
26.10.2012 LND 2012/53 ERAF Būvuzraudzības veikšana projektam „Autoostas uzgaidāmās zāles būvniecība un sabiedriskās tualetes siltināšana Dzelzceļa ielā 21b un Dzelzceļa ielā 21a, Līvānos, Līvānu novadā” 06.11.2012 Tiek izskatīti pietiekumi
26.10.2012 LND 2012/52 Līvānu novada pagastu ceļu un ielu attīrīšana no sniega 2012./2013. gada ziemā 06.11.2012
08.10.2012 LND 2012/51 Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra teritorijas labiekārtošana Līvānos, Lāčplēša ielā 28 12.11.2012
21.09.2012 LND 2012/50 ELFLA Nīcas novada tautas tērpu izgatavošana un piegāde DK „Rožupe” 02.10.2012
17.09.2012 LND 2012/49 Sporta zāles "Asote" rekonstrukcijas darbi Rīgas ielā 101, Līvānos 24.10.2012
17.09.2012 LND 2012/48 Pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes "Rūķīši" teritorijas labiekārtošana Rīgas ielā 13, Līvānos 24.10.2012
11.09.2012 LND 2012/47 Līvānu 2.vidusskolas aktu zāles remontdarbu veikšana 24.09.2012 Aktīvs
29.08.2012 MI-04/2012 Transportlīdzekļu (spectehnikas) tehniskā apkope un remonts 2012-2014.g. 14.09.2012 Aktīvs
03.08.2012 LND 2012/46 Skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Rudzātu vidusskolā 2012./2013. un 2013./2014. mācību gadā 14.08.2012
01.08.2012 LND 2012/45 ERAF Tehnisko projektu izstrāde Līvānu pilsētas ielu rekonstrukcijai un to autoruzraudzība 03.09.2012
25.07.2012 LND 2012/44 Mēbeļu iegāde, piegāde un uzstādīšana Jersikas pamatskolā 06.08.2012
18.07.2012 LND 2012/43 Līvānu 2.vidusskolas aktu zāles remontdarbu veikšana 30.07.2012 Tiek izskatīti pietiekumi
16.07.2012 LS 2012/2 Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 20.08.2012 Aktīvs