Iepirkumi

Pasūtītājs Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība SIA Reģ. nr.41503010497, adrese: Rīgas ielā 2b, Līvāni, Līvā
Identifikācijas numurs LIP 2011/01 KF
Procedūras veids Iepirkumi 8'1 panta kārtībā
Līguma veids Pakalpojumi
Iepirkuma priekšmets Līvānu ūdenssaimniecības attīstība, II kārta-projektēšana un būvdarbi
Kontaktpersona Jānis Znotiņš, tālr.65381821, 29994095
Publikācijas datums 03.03.2011
Iesniegšanas datums 06.04.2011
Informācijas atjaunošanas datums 14.10.2011
Stadija
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem