Iepirkumi

Pasūtītājs Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība SIA Reģ. nr.41503010497, adrese: Rīgas ielā 2b, Līvāni, Līvā
Identifikācijas numurs LAIP 2011/02
Procedūras veids Iepirkumi 8'1 panta kārtībā
Līguma veids Piegādes
Iepirkuma priekšmets Degvielas iegāde SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 2011-2012 gadam
Kontaktpersona SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” juriskonsulte Jeļena Mihailova tālr. 65381895
Publikācijas datums 11.03.2011
Iesniegšanas datums 12.04.2011
Informācijas atjaunošanas datums 14.10.2011
Stadija
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem
Līgumcena 58 284,00 Ls bez 22% PVN
Uzvarētājs SIA EAST WEST TRANSIT