Iepirkumi

Pasūtītājs Līvānu novada dome
Identifikācijas numurs LND 2011/28 ERAF
Procedūras veids Iepirkumi 8'1 panta kārtībā
Līguma veids Pakalpojumi
Iepirkuma priekšmets Būvuzraudzība projektam “Līvānu pilsētas tranzīta ielas posmu sakārtošana“
Kontaktpersona par tehniskajām specifikācijām – Intis Svirskis, tālr. Nr. 29410392, faksa Nr. 65307255, e-pasts: intis.svirskis@livani.lv, par iepirkuma nolikumu Gatis Pelēķis, tālr. Nr. 65307259, 29173236.
Publikācijas datums 05.04.2011
Iesniegšanas datums 18.04.2011
Informācijas atjaunošanas datums 14.10.2011
Stadija
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem