Iepirkumi

Pasūtītājs Jersikas pagasta pārvaldes komunālā saimniecība
Identifikācijas numurs LND/2011/50
Procedūras veids Iepirkumi 8'1 panta kārtībā
Līguma veids Piegādes
Iepirkuma priekšmets Ūdens atdzelžošanas iekārtas iegāde, piegāde un uzstādīšana Jersikas pagasta komunālajai saimniecībai
Kontaktpersona Jersikas pagasta komunālās saimniecības vadītājs Jānis Greidāns, t. 65329542
Publikācijas datums 27.04.2011
Iesniegšanas datums 10.05.2011
Informācijas atjaunošanas datums 10.02.2012
Stadija Aktīvs
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem