Iepirkumi

Iepirkumi

Iepirkumi

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri visa iepirkumu dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”). Līvānu novada mājas lapā informācija netiek dublēta. Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882Pasūtītājs Līvānu novada dome
Identifikācijas numurs LND 2017/43
Procedūras veids Konkursi
Līguma veids Piegādes
Iepirkuma priekšmets Mēbeļu piegāde Līvānu 1. vidusskolai
Kontaktpersona Līvānu 1. vidusskolas direktors Juris Iesalnieks, tālr. Nr. 65307200, e-pasta adrese – livanu1vsk@livani.lv
Publikācijas datums 04.01.2018
Iesniegšanas datums 19.02.2018
Informācijas atjaunošanas datums 30.05.2018
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Paziņojums. Sakarā ar to, ka Iepirkumu uzraudzības birojam ir iesniegta sūdzība par iepirkuma tehniskajā specifikācijā ietvertajām prasībām, informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 „Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14.punktu 19.02.2018 plkst. 10.00 piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek atcelta un iesniegtie piedāvājumi netiks atvērti augstāk minētajā datumā līdz Iepirkuma uzraudzības biroja lēmuma pieņemšanai. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 1. punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, pasūtītājs pircēja profilā publicēs informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informēs par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš 06.03.2018 Paziņojums Nr. 2 Tā kā iesniegumu izskatīšanas komisija ir pieņēmusi Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 1. punktā minēto lēmumu ( Iepirkumu uzraudzības biroja 2018.gada 26. februāra lēmums Nr.4-1.2/18-22 ), saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 „Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14. punktu informējam, ka piedāvājumu atvēršana notiks Līvānu novada domē, Rīgas ielā 77, Līvānos elektronisko iepirkumu sistēmā 12.03.2017 plkst. 10.00. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
Dokumenti