Iepirkumi

Iepirkumi

Iepirkumi

Pasūtītājs Līvānu novada dome
Identifikācijas numurs LND 2017/43
Procedūras veids Konkursi
Līguma veids Piegādes
Iepirkuma priekšmets Mēbeļu piegāde Līvānu 1. vidusskolai
Kontaktpersona Līvānu 1. vidusskolas direktors Juris Iesalnieks, tālr. Nr. 65307200, e-pasta adrese – livanu1vsk@livani.lv
Publikācijas datums 04.01.2018
Iesniegšanas datums 19.02.2018
Informācijas atjaunošanas datums 13.02.2018
Stadija
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Paziņojums. Sakarā ar to, ka Iepirkumu uzraudzības birojam ir iesniegta sūdzība par iepirkuma tehniskajā specifikācijā ietvertajām prasībām, informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 „Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14.punktu 19.02.2018 plkst. 10.00 piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek atcelta un iesniegtie piedāvājumi netiks atvērti augstāk minētajā datumā līdz Iepirkuma uzraudzības biroja lēmuma pieņemšanai. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 1. punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, pasūtītājs pircēja profilā publicēs informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informēs par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš
Dokumenti