Iepirkumi

Pasūtītājs Līvānu novada dome
Identifikācijas numurs LND 2017/30
Procedūras veids Sarunu procedūras
Līguma veids Būvdarbi
Iepirkuma priekšmets Plūdu seku novēršana autoceļiem Sutru, Rožupes, Rudzātu un Turku pagastos
Publikācijas datums 27.09.2017
Iesniegšanas datums 25.09.2017
Informācijas atjaunošanas datums 29.09.2017
Lēmuma pieņemšanas datums 27.09.2017
Stadija
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Iepirkums tika rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta divdesmit pirmās daļas 1. punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta rīkojumu Nr.455 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
Dokumenti