Iepirkumi

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri visa iepirkumu dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”). Līvānu novada mājas lapā informācija netiek dublēta. Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882Pasūtītājs Līvānu novada dome
Identifikācijas numurs LND 2017/24
Procedūras veids Iepirkumi 9 panta kārtībā (no 1.03.2017)
Līguma veids Būvdarbi
Iepirkuma priekšmets Upenieku ciema apgaismojuma izbūve, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā
Kontaktpersona Ainārs Skromāns, tālr. Nr. 653 07273, e-pasta adrese: ainars.skromans@livani.lv.
Publikācijas datums 17.07.2017
Iesniegšanas datums 28.07.2017
Informācijas atjaunošanas datums 29.08.2017
Stadija Pārtraukts
Dokumenti