Iepirkumi

Iepirkumi

Iepirkumi

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri visa iepirkumu dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”). Līvānu novada mājas lapā informācija netiek dublēta. Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882Pasūtītājs PII "Rūķīši"
Identifikācijas numurs LND/2011/58
Procedūras veids Iepirkumi 8'1 panta kārtībā
Līguma veids Piegādes
Iepirkuma priekšmets Veļas gludināšanas preses KP521 vai ekvivalenta iegāde, piegāde un uzstādīšana PPII „Rūķīši”
Kontaktpersona Līvānu novada domes juriskonsulte Karina Borisova, t. 65307257, m.t. 22005019, e-pasts: karina.borisova@livani.lv
Publikācijas datums 22.06.2011
Iesniegšanas datums 05.07.2011
Informācijas atjaunošanas datums 14.10.2011
Stadija
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem