Iepirkumi

Pasūtītājs Līvānu novada dome
Identifikācijas numurs LND 2017/3
Procedūras veids Iepirkumi 8'2 panta kārtībā (līdz 28.02.2017)
Līguma veids Būvdarbi
Iepirkuma priekšmets Upenieku ciema apgaismojuma izbūve, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā
Kontaktpersona Ainārs Skromāns, tālr. Nr. 653 07273, e-pasta adrese – ainars.skromans@livani.lv
Publikācijas datums 10.01.2017
Iesniegšanas datums 23.01.2017
Informācijas atjaunošanas datums 17.07.2017
Stadija
Dokumenti