Iepirkumi

Iepirkumi

Iepirkumi

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri visa iepirkumu dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”). Līvānu novada mājas lapā informācija netiek dublēta. Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882Pasūtītājs Līvānu siltums SIA
Identifikācijas numurs LS 2011/2
Procedūras veids Iepirkumi 8'1 panta kārtībā
Līguma veids Piegādes
Iepirkuma priekšmets Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai.
Kontaktpersona SIA „Līvānu siltums” katlu mājas vadītājs Voldemārs Seilis, tālr. 65344105, mob.tālr. 28318643, fakss 65307243, e-pasts: voldemars3@inbox.lv
Publikācijas datums 05.07.2011
Iesniegšanas datums 01.08.2011
Informācijas atjaunošanas datums 14.10.2011
Stadija
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem