Iepirkumi

Pasūtītājs Līvānu novada dome
Identifikācijas numurs LND 2016/33
Procedūras veids Iepirkumi 8'2 panta kārtībā (līdz 28.02.2017)
Līguma veids Pakalpojumi
Iepirkuma priekšmets Krasta, Rožu un Kalna ielu atjaunošana Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā
Kontaktpersona Kontaktpersona: Armands Šaraks, tālr. Nr. 653 07273, e-pasta adrese armands.saraks@livani.lv
Publikācijas datums 09.08.2016
Iesniegšanas datums 22.08.2016
Informācijas atjaunošanas datums 01.03.2017
Stadija
Dokumenti