Iepirkumi

Pasūtītājs Līvānu novada dome
Identifikācijas numurs LND 2016/32
Procedūras veids Iepirkumi 8'2 panta kārtībā (līdz 28.02.2017)
Līguma veids Būvdarbi
Iepirkuma priekšmets Krasta, Rožu un Kalna ielu atjaunošana Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā
Kontaktpersona Armands Šaraks, tālr. Nr. 653 07272, e-pasta adrese – armands.saraks@livani.lv
Publikācijas datums 05.08.2016
Iesniegšanas datums 16.08.2016
Informācijas atjaunošanas datums 09.08.2016
Lēmuma pieņemšanas datums 09.08.2016
Stadija Pārtraukts
Dokumenti