Iepirkumi

Pasūtītājs Līvānu novada dome
Identifikācijas numurs LND 2016/19
Procedūras veids Iepirkumi 8'2 panta kārtībā (līdz 28.02.2017)
Līguma veids Būvdarbi
Iepirkuma priekšmets Upenieku ciema apgaismojuma izbūve, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā
Kontaktpersona Ainārs Skromāns, tālr. Nr. 653 07273, e-pasta adrese – ainars.skromans@livani.lv
Publikācijas datums 22.04.2016
Iesniegšanas datums 05.05.2016
Informācijas atjaunošanas datums 05.12.2016
Stadija Pārtraukts
Dokumenti